Denna inriktning sätter produkten i fokus. En stor del av kurserna handlar om produktutvecklingens olika faser, där du både får kunskaper inom modellbyggnad, designmetodik och datorstödd design.  Genomgående för inriktningen är att hänsyn hela tiden tas till interaktionen mellan människa och system.