Inriktningen ergonomisk produktion sätter den mänskliga interaktionen med produkter och system i fokus. Några av de områden som behandlas är produktframtagning, arbetsplatsergonomi och industriplanering. Gemensamt för dessa områden i inriktningen är att utgångspunkten är relationen mellan människa och maskin. Att ha med sig denna synvinkel till andra områden blir allt viktigare och du kan tillämpa den på många av de andra delarna av din utbildning på industriell ekonomi.
karin

Intervju med Karin Elmqvist

När jag skulle välja teknisk profil kände jag att det var viktigt att välja en inriktning jag var intresserad av. När man läser ergonomisk produktion får man inte bara lära sig saker som har stor betydelse för företagen utan också lära sig att se på saker på ett nytt sätt. Denna kunskap tror jag blir allt viktigare att ha i framtiden. Inriktningen erbjuder en blandning av hårda och mindre hårda kurser, vilket passar mig väldigt bra. Flertalet av kurserna har varit väldigt lärorika. I några av kurserna har vi jobbat i relativt skarpa projekt vilket jag anser vara ett mycket bra sätt att lära sig på, eftersom det först är när man får praktisera sina teorikunskaper som man får en övergripande bild och kunskapen faller på plats.

Jag läser Strategiskt arbete och företagsutveckling som examensinriktning. Denna inriktning valde jag för att jag tycker det är intressant att se hur olika faktorer påverkar en organisation men även hur man inom en organisation kan arbeta för att förändra och förbättra. Jag är väldigt nöjd med mina båda val och det tror jag till största delen beror på att jag har valt inriktningar som jag är intresserad av. Så mitt tips är att välja det man tycker om och inte något bara för att alla andra väljer det eller för att det ser ”bra ut på pappret”. När man är intresserad av någonting lär man sig mycket mer och det blir mycket roligare.