Inriktningen mot väg- och vattenbyggnad ger en inblick i ämnet samhällsbyggnadsteknik. Kursutbudet innefattar områden såsom byggmaterial, byggprojektledning och konstruktionsteknik.
Detta gör att du får en bred kunskap som täcker in många olika områden, både hårda och mjuka. Industriellt byggande är en byggteknik som är på frammarch i dagens samhälle.
De kunskaper du får genom denna inriktning tillsammans med de från övriga delar av din utbildning på industriell ekonomi ger dig en mycket bra grund att stå på när det gäller kunskap inom denna teknik. Det ger dig därför goda möjligheter att vara med och föra utvecklingen framåt och påverka hur morgondagens samhälle kommer att se ut.
rasmus

Intervju med Rasmus Lindholm

Jag valde ”v-profilen” eftersom jag tyckte den verkade jordnära och rolig. Framför allt var det profilens kursutbud som lockade mej och inriktningen levde väl upp till mina förväntningar. Jag kom i kontakt med flera institutioner i och med valet av inriktning och tyckte att alla kändes väldigt seriösa. Dessutom var det roliga labbar och lagom nivå på alla kurser. Speciellt kursen ”Beställarnas kostnads- och kvalitetsstyrning” borde fler I-are läsa. Om du är intresserad finns det mycket att lära av den kursen.

Jag har bestämt mig för att läsa kvalitetsutveckling som examensinriktning eftersom jag hört mycket gott om den. I dagsläget har jag läst grundkursen i kvalitet och jag har inte kommit i kontakt med en så seriös institution tidigare. Inriktningen känns rätt i tiden och jag alltid dessutom alltid varit intresserad av att förbättra saker, om det så handlar om bilens bensinförbrukning eller snowboardbindningarnas inställning.

Jag känner att jag gjort rätt val, men om jag fick göra om valet skulle jag ha satt mig ner och läst informationsmaterialet bättre. Mitt tips är att strunta i vad man tror är mest attraktivt på arbetsmarknaden och i stället göra sina val utifrån egna intressen och förutsättningar. Försök att välja kurser så att du skapar en röd tråd i utbildningen, vilket du enklast gör genom att välja att läsa sådant som du är intresserad. Det är ju dessutom ofta också det du har lätt för.