Teknikprofiler på industriell ekonomi

Din teknikprofil är det paket av tekniska kurser som du läser under andra året av din utbildning på industriell ekonomi. Teknikprofilen syftar till att ge dig en inblick och fördjupad kunskap inom ett tänkbart framtida arbetsområde. Tidigare har vissa val av teknikprofil påverkar vilka möjligheter du har till val för examensinriktning, vilket nu helt tagits bort.

Nedan presenteras de olika teknikprofilerna, trycker du på ”läs mer” får du möjlighet till att läsa en intervju med studenter på industriell ekonomi som läst just den profilen.

Maskinsystem

Denna inriktning ger dig en kombination av kunskaper både inom materiallära och inom tillverkningsteknik. Detta gör att du får en god förståelse för det rent ingenjörsmässiga arbetet ute på både stora och små producerande företag. Tillsammans med dina kunskaper från övriga delar av din utbildning på industriell ekonomi kan du få en bra helhetssyn över företagets verksamhet.
Läs mer…

 

Teknisk design – Produktutveckling

Denna inriktning sätter produkten i fokus. En stor del av kurserna handlar om produktutvecklingens olika faser, där du både får kunskaper inom modellbyggnad, designmetodik och datorstödd design.  Genomgående för inriktningen är att hänsyn hela tiden tas till interaktionen mellan människa och system.
Läs mer…

 

Produktionssystem

Denna inriktning har fokus på produktion och tillverkning. Kurserna ger dig grundläggande kunskaper dels inom produktionssystem och datorstödd konstruktion men även inom mjukare områden såsom produktionsledning.

Inriktningen kompletterar den övriga utbildningen bra då du får en produktionsteknisk inblick i hur företag arbetar. Många som läser industriell ekonomi hamnar på tillverkande företag och då blir givetvis dessa kunskaper mycket värda eftersom du får en förståelse för hur det praktiska arbetet i produktionen fungerar.
Läs mer…

Bygg- och anläggningssystem

Inriktningen mot väg- och vattenbyggnad ger en inblick i ämnet samhällsbyggnadsteknik. Kursutbudet innefattar områden såsom byggmaterial, byggprojektledning och konstruktionsteknik.

Detta gör att du får en bred kunskap som täcker in många olika områden, både hårda och mjuka. Industriellt byggande är en byggteknik som är på frammarch i dagens samhälle.

De kunskaper du får genom denna inriktning tillsammans med de från övriga delar av din utbildning på industriell ekonomi ger dig en mycket bra grund att stå på när det gäller kunskap inom denna teknik. Det ger dig därför goda möjligheter att vara med och föra utvecklingen framåt och påverka hur morgondagens samhälle kommer att se ut.
Läs mer…

 

Digitala system

Denna inriktning passar dig som är datorintresserad och gillar programmering kombinerat med din utbildning i industriell ekonomi. Du får fördjupade kunskaper inom områden såsom konstruktion av datorbaserade lösningar av komplexa problem.Du jobbar med utveckling av styrsystem med mikroprocessorer och tillverkning av applikationer för att koda, överföra och visualisera information i realtid.

Intresset för personer med datakunskaper är återigen stort och denna inriktning ger dig en bred bas av användningsområden att stå på som passar de flesta företag idag.
Läs mer…

Teknisk design – Ergonomisk produktion

Inriktningen ergonomisk produktion sätter den mänskliga interaktionen med produkter och system i fokus. Några av de områden som behandlas är produktframtagning, arbetsplatsergonomi och industriplanering.

Gemensamt för dessa områden i inriktningen är att utgångspunkten är relationen mellan människa och maskin. Att ha med sig denna synvinkel till andra områden blir allt viktigare och du kan tillämpa den på många av de andra delarna av din utbildning på industriell ekonomi.
Läs mer…