Denna inriktning behandlar områden såsom omvärldsbevakning, strategisk analys och implementering av strategiska beslut. Du kommer först att få lära dig att tillämpa de vanligaste verktygen och metoderna inom ämnet. Dessa verktyg används för att samla in, bedöma och analysera datamaterial samt sammanställa strategiska beslutsunderlag.

Vidare får du kunskap i att planera, organisera och driva ett strategiskt analysarbete tillsammans med andra. Med stöd i teorier och metoder utvecklar du också kunskaper för att utarbeta och presentera planer för en företagsledning samt för att kunna genomföra förändringsarbeten i företag.

Tyngdpunkten i fortsättningskurserna ligger på projektarbeten och på att tillämpa de teoretiska kunskaper du har skaffat dig, vilket ger dig en bra grund att stå på inför kommande arbetsliv.

erik

Intervju med Erik Börjesson

Det som fick mig att välja inriktningen strategiskt arbete och företagsutveckling var dels att en kompis till mig hade läst den och rekommenderat den samt att det var den inriktningen som jag kände tilltalade mig mest. För mig handlar strategiskt arbete om omvärldsbevakning, det vill säga hur organisationer kan förstå och ständigt bevaka sin omgivning där konkurrenter, leverantörer, samarbetspartners, marknader och lagar finns. Detta för att strategiskt kunna placera sin organisation, sitt företag, där man vill ha det i sin omgivning men också för att lägga upp en strategi för vart man vill nå på kort- respektive långsikt med sin verksamhet. En annan stor ”tårtbit” i inriktningen är företagsutveckling, där det för mig handlar mycket om förändringsarbete och andra sätt att utveckla sin organisation. Att förändra sin organisation handlar i mångt och mycket om att förändra människor, och att få människor att släppa gamla vanemönster och lära in nya enligt den ”nya” organisationens strategi, är inte en lätt uppgift.

Mitt examensarbete handlar just om förändringar och mer om hur förändringsledarskapet under själva implementeringen fungerar och kan utvecklas. Jag gör det för JM AB och har fått en plats på deras huvudkontor i Stockholm. Det var faktiskt jag som begärde att få sitta där, det kändes naturligare och roligare att få vara på plats och att själv få ”andas in” kulturen medan jag skriver. Jag vill helt klart arbeta med detta i framtiden, även om jag inte stängt dörrarna helt för andra möjligheter. Ett jobb där man sysslar med förändringar och sådana bitar tror jag mest finns på personalavdelningarna (ofta kallade HR – Human Resources). Det är också för JM:s personalavdelning som jag gör mitt examensarbete.

Praktiskt taget alla organisationer idag som bedriver affärsverksamhet befinner sig i någon form av konkurrensutsatt position, och i sådana positioner gäller det att ständigt bevaka sin omvärld och förändra sin organisation för att behålla och förnya sina konkurrensfördelar. Därför tror jag på den här inriktningen, strategiskt arbete och företagsutveckling. Det finns ett behov av människor med denna kompetens, ett behov som jag är övertygad om bara växer och växer för varje dag. Nu lät jag precis som en försäljare som försökte kränga världens bästa mobiltelefonabonnemang till dig på ICA, men är du sugen på en riktig utmaning och i framtiden vill arbeta med att utveckla företag och organisationer så är strategist arbete och företagsutveckling inriktningen för dig. Jag har inte ångrat en sekund, och jag tror inte att du kommer att göra det heller!