Denna inriktning syftar till att ge en förståelse inom området offensiv kvalitetsutveckling. Att lyssna på kunden och sätta dess krav, behov och önskemål i centrum är grunden inom kvalitetsutveckling. Ständiga förbättringar och att arbeta med processer är andra nyckelord i ämnet.

I fortsättningskurserna ges en djupare förståelse för användningen av arbetsmetoder och verktyg för att integrera kvalitetsstyrning i olika situationer hos företaget. Detta gäller alltifrån produktutveckling och processövervakning till den operativa kvalitetsledningen.

Exempel på kvalitetsverktyg som behandlas i kurserna är Sex Sigma, försöksplanering och kundcentrerad planering. I fortsättningskurserna är projektarbeten, ofta med riktiga företag, en viktig del. På så sätt får man en god inblick i hur kvalitetsarbetet fungerar ute i samhället i dag och vilka förbättringsmöjligheter som finns.

tommy

Intervju med Tommy Stridh

Förutom innehållet i inriktningen, vilket man får bra koll på i grundkursen, så var det egenskaperna hos avdelningens personal som fällde avgörandet för mitt val. Nu i efterhand ångrar jag inte mitt val av inriktning. Innehållet har visat sig vara av stort intresse hos många företag som jag har varit i kontakt med, dels som jobbsökande men även under exjobbet.

Egentligen finns det bara en rekommendation jag kan ge inför val av inriktning och det är att ni ska välja det ni tycker låter mest intressant. Välj inte det du tror kommer vara störst efterfrågan på när du är klar. Det som är intressant är inte jobbigt att lära sig, snarare roligt. Dessutom lär man sig mer av något man är intresserad av. En annan faktor är att du som nyutexaminerad betraktas som civilingenjör i industriell ekonomi där inriktningen spelar mindre roll. Vid anställning har jag bara uppfattningen av att det är du som person som bedöms.

Jag har gått produktionsteknik som teknisk profil och den tillsammans med kvalitetsavslutningen är en klockren kombination. Det är lätt att använda sig av kvalitetsutvecklingens verktyg I produktionsmiljö. Jag skulle däremot gärna ha läst mer om kvalitetsutveckling hos tjänsteföretag.

Just nu gör jag examensarbete på ett konsultföretag som har nischat sig mot ständiga förbättringar vilket är en stor del i konceptet ”lean manufacturing”som är väldigt populärt bland företag just nu. Det är något som jag gärna skulle spendera några år av framtiden eftersom det täcker in väldigt många områden, som till exempel kreativitet, system, lärande, kommunikation och motivation. Avslutningsvis ett citat som en framgångsrik chef har uttryckt. ”Förut trodde jag mitt jobb som chef var att putta de anställda framför mig. Nu har jag insett att mitt jobb som ledare är att se till att de anställda drar mig framåt”. Det är något som alla som har läst industriell ekonomi bör tänka på.