Logistik handlar om att på ett effektivt sätt organisera, styra och planera materialflöden både inom företag men också längs hela förädlingskedjan, från råvara till slutkund. Detta kan innefatta inköp, lager, produktion och distribution och görs både på operativ och på strategisk nivå.

På så sätt uppnås högre kundtillfredsställelse samtidigt som kostnaderna hålls nere och kapitalbindningen blir låg. Genom denna inriktning får du lära dig styra denna kedja på ett effektivt sätt och på flera olika nivåer. En väl fungerande logistikkedja bidrar till att företagen blir mer resurseffektiva och tack vare detta är logistik ett område som företagen fokuserar allt mer på och efterfrågar kunskap inom.

bylund

Intervju med Mattias Bylund

Den enkla anledningen till att jag valde industriell logistik som examensinriktning var att det ämnet intresserar mig mest av alla. Logistik är ett väldigt brett begrepp som påverkar alla slags verksamheter. Jag har alltid brunnit för ämnet och det var därför ett enkelt val för mig att göra. Jag läste även halva organisationsavslutet, omvärldsbevakning och strategisk analys, men endast med fokus på enskilda kurser.

Inriktningen logistik ger en bred kunskapsbas och därefter ges möjligheter att fördjupa sig inom de områden man finner intressanta. Om man som individ vet vad man vill och är förberedd på de val som ska göras under examensinriktningen motsvarar industriell logistik de förväntningar man har. Många diskuterar lärarnas kompetens men den enda som verkligen kan påverka hur mycket man lär sig är du själv, med mer eller mindre stöd av en lärare.

Mitt tips till er som ska välja examensinriktning nu är att välja det som ni brinner mest för. Valet kommer att påverka ert examensarbete och kanske ert första jobb efter studietiden, men därefter är vi alla I-are och det val ni nu gör är inte avgörande på något vis.

Ni närmar er slutet av utbildningen och det kommer att krävas mycket energi och engagemang för att ta in så mycket kunskap som möjligt innan det är dags för allvaret i arbetslivet. Se därför till att välja det ni vill lägga tid på, inte det ni tror att ni borde lägga tid på. Jag läste produktionsteknik som teknisk profil och mina två val kompletterar varandra mycket bra. Jag skulle inte välja på något annat sätt ifall möjlighet till det gavs.

Jag examinerades från Luleå tekniska universitet i januari 2007. Sedan dess arbetar jag som projektledare på DeLaval i Stockholm. Min avdelning driver och implementerar strategiska logistikutvecklingsprojekt av alla sorter och storlekar globalt. Hittills har jag genomfört två projekt och i skrivande stund driver jag ett nytt projekt i Hamburg. Det är ett väldigt intressant och utvecklande jobb där jag trivs mycket bra.

Lycka till med era kommande val och den avslutande delen av er utbildning. Använd den berömda magkänslan, det kommer hur som helst att gå bra till slut.