Examensinriktningar på industriell ekonomi

Här kommer lite information för dig som är nyfiken på att veta vad andra studenter tycker om sina val av examensinriktningar på industriell ekonomi.

Nedan följer intervjuer med studenter från de flesta examensinriktningar. Tryck på ”Läs mer” för att se hela intervjun.

Kvalitetsutveckling

Denna inriktning syftar till att ge en förståelse inom området offensiv kvalitetsutveckling. Att lyssna på kunden och sätta dess krav, behov och önskemål i centrum är grunden inom kvalitetsutveckling. Ständiga förbättringar och att arbeta med processer är andra nyckelord i ämnet.

I fortsättningskurserna ges en djupare förståelse för användningen av arbetsmetoder och verktyg för att integrera kvalitetsstyrning i olika situationer hos företaget. Detta gäller alltifrån produktutveckling och processövervakning till den operativa kvalitetsledningen.

Exempel på kvalitetsverktyg som behandlas i kurserna är Sex Sigma, försöksplanering och kundcentrerad planering. I fortsättningskurserna är projektarbeten, ofta med riktiga företag, en viktig del. På så sätt får man en god inblick i hur kvalitetsarbetet fungerar ute i samhället i dag och vilka förbättringsmöjligheter som finns.

Läs mer…

Strategiskt arbete och företagsutveckling

Denna inriktning behandlar områden såsom omvärldsbevakning, strategisk analys och implementering av strategiska beslut. Du kommer först att få lära dig att tillämpa de vanligaste verktygen och metoderna inom ämnet. Dessa verktyg används för att samla in, bedöma och analysera datamaterial samt sammanställa strategiska beslutsunderlag.

Vidare får du kunskap i att planera, organisera och driva ett strategiskt analysarbete tillsammans med andra. Med stöd i teorier och metoder utvecklar du också kunskaper för att utarbeta och presentera planer för en företagsledning samt för att kunna genomföra förändringsarbeten i företag.

Tyngdpunkten i fortsättningskurserna ligger på projektarbeten och på att tillämpa de teoretiska kunskaper du har skaffat dig, vilket ger dig en bra grund att stå på inför kommande arbetsliv.

Läs mer…

Industriell logistik

Logistik handlar om att på ett effektivt sätt organisera, styra och planera materialflöden både inom företag men också längs hela förädlingskedjan, från råvara till slutkund. Detta kan innefatta inköp, lager, produktion och distribution och görs både på operativ och på strategisk nivå.

På så sätt uppnås högre kundtillfredsställelse samtidigt som kostnaderna hålls nere och kapitalbindningen blir låg. Genom denna inriktning får du lära dig styra denna kedja på ett effektivt sätt och på flera olika nivåer. En väl fungerande logistikkedja bidrar till att företagen blir mer resurseffektiva och tack vare detta är logistik ett område som företagen fokuserar allt mer på och efterfrågar kunskap inom.

Läs mer…

Industriell marknadsföring

Denna inriktning behandlar marknadsföring och försäljning mellan företag på nationella och internationella marknader. Du får möjlighet att utveckla kunskaper inom inköpsbeteende, försäljningsaktiviteter och relationsbyggande på industriella marknader. Förutom de teoretiska kunskaperna ligger även fokus på praktisk träning inom områden såsom kommunikation, försäljning och förhandling.

Läs mer…