I-sektionen granskas kontinuerligt av sina medlemmar och till sin hjälp har de två revisorer. Dessa har till uppgift att särskilt granska styrelsens och sektionens arbete under verksamhetsåret. Internrevisors uppgift omfattar att granska styrelsen så att den följer stadgar och reglementet satta av medlemmarna. Externrevisorns uppgift är att kontrollera styrelsens räkenskaper under året. Inför Årsmötet är det deras uppgift att lämna en revisionsberättelse och rekommendation om ansvarsfrihet för styrelsen. Om du har några särskilda synpunkter som du inte önskar lämna till styrelsen når du revisorerna via deras kontaktuppgifter nedan.

Internrevisor

Jonathan Hadd
Industriell Ekonomi
jonhad-4@student.ltu.se

Externrevisor

Axel Pahne
Internationell Ekonomi
Axepah-5@student.ltu.se