Programrådet för Industriell ekonomi är ett utskott under I-sektionen vid Luleå Tekniska Universitet. Vårt ansvar är att genomföra utbildningsbevakning för de program som ligger under I-Sektionen (Industriell Ekonomi samt Öppen ingång). Vi arbetar även ständigt med att förse våra medlemmar med ett bättre program. För att kunna göra detta så behöver vi våra medlemmars stöd genom åsikter och tankar kring kurser/program. Som I-sektionsmedlem finns det flera möjligheter att uttrycka sig, vid sociala event så som I-fikan men även via klassrådet som hålls i varje kurs samt via EVAsyss enkäterna efter varje avslutad kurs. Om DU känner att du har något på hjärtat idag så är du väldigt välkommen att maila vår ordförande på mailadressen nedan. Viktigt att poängtera är att vi för våra medlemmars talan och inte våra personliga åsikter.

Ordförande 2017/2018: Alexander Jenhall

Programrådet arbetar genom att hålla regelbundna möten med våra medlemmar. Under dessa möten förs dialog gällande pågående kurser samt förslag till olika projekt som kan anses ligga i I-Seltionens medlemmars intressen. Genom olika undersökningar så fastställs den generella åsikten hos medlemmarna. Information gällande kurser och program framförs till ansvarig person vid LTU samt våra programutbildnigsledare. Möten med PUL hålls varje läsperiod.

För en bättre utbildning / Programrådet

ubs@i-sektionen.se

Klicka här för att se kursplan

Klicka här för att se komma till utbildningsbevakning.se

_DSC0212-2