Arbetsmarknadsutskottet arbetar för att främja kontakten mellan studenterna vid Luleå Tekniska Universitet och näringslivet. Utskottet fungerar som en naturlig länk mellan företag och studenterna vid Industriell Ekonomi. Arbetsmarknadsutskottet arbetar kontinuerligt för att bibehålla samt skapa nya långsiktiga relationer med företag.

Vi har en rad evenemang som är återkommande varje år, till dessa hör bland annat Tjejkvällen och Studieresan till Stockholm. Tjejkvällen är en kväll som i första hand riktar sig mot de kvinnliga teknologerna vid Luleå Tekniska Universitet och är till för att motivera och inspirera dessa då kvinnliga företagsrepresentanter ägnar en kväll åt att föreläsa om sin karriär. Studieresan till Stockholm är ett event där 25-30 toppstudenter får chansen att besöka ett antal företag för att få en bättre insikt i dessa.

Utöver dessa evenemang erbjuder vi bland annat lunchföreläsningar, kvällsevenemang, mailutskick och marknadsföring. Är det så att företag har egna idéer är vi alltid öppna för förslag!

Ordförande 2017/2018: Oliver Eriksson

Är ni intresserade av att komma i kontakt med Arbetsmarknadsutskottet så kontaktas vi direkt på
arbetsmarknad@i-sektionen.se

_DSC0067-2