Har du frågor, synpunkter eller idéer till oss i I-sektionen, vare sig det gäller utbildning, sektion eller studentliv? Tveka inte att ta kontakt med oss! All kontaktinformation hittar du nedan.

Postadress

I-SEKTIONEN
Luleå tekniska universitet/Teknologkåren
971 87 Luleå

Generell e-postadress

Ställa en fråga, skicka inbjudan/information, anmäla intresse, m.m.
styrelsen@i-sektionen.se

Specifika e-postadresser

Komma i kontakt med ansvarig inom ett specifikt ämne i I-sektionen.
Alumniutskottet  – Josef Åström
Arbetsmarknadsutskottet – Eira Hansson
Internationella utskottet – Henrik Möller
Idesix – Jenny Areback
Iglooutskottet – Karl Gladh
Kassör – Leila Mohammed
Ordförande – Alexander Bergström
PR-utskottet – Alma Brinkman

Sektionsadministratör – Gabriel Granström
Utbildningsbevakningssamordnare – Fredrik Månsson
Valberedningen – Oskar Törndahl
Vice ordförande – Marie Amann

 

Luleå Capital Management – Sebastian Nylén

I-Drott – Matilda Lidén

Case – Malin Malmborg

 

 

IT-drift och webbplats

Frågor som rör hemsidan, e-postlistor, nyhetsbrev och liknande.
web@i-sektionen.se
pr@i-sektionen.se

Studievägledare för industriell ekonomi

Jenny Airijoki
Telefon 0920-49 20 31


Jenny.Airijoki@ltu.se