malin Abrahamsson

Varför valde du att läsa Industriell ekonomi i Luleå?

Jag visste att jag ville läsa Industriell Ekonomi. Efter att ha jobbat på ett mindre företag, blev jag väldigt nyfiken på hur företag fungerar. Jag valde Luleå eftersom jag ville läsa just Industriell Ekonomi och ville komma till en mindre stad. Jag har även en kompis som pluggade här som trivdes bra. Jag kommer ursprungligen från Göteborg och en mindre stad som Luleå skulle ge mig ett nytt perspektiv.

Hur trivs du på I-programmet?

Jag trivs bra på I-programmet. Det jag fått ta del av har motsvarat mina förväntningar, att lära mig hur företag fungerar. Man får en väldigt bred kunskap, då man läser lite om mycket och inte mycket om lite, som många andra program innebär. Man har även bra valmöjligheter att välja inriktningar, vilket görs inför år 2 och 4.

Vad utmärker I-programmet i Luleå?

Det är en god stämning här uppe, särskilt bland I-studenter. Många har flyttat långa vägar och det gör att man umgås med sina klasskamrater desto mer. Många I:are håller kontakten under somrarna och även efter studietiden, vilket verkar skilja sig från andra städer, efter vad jag har hört. Personligen är jag inte en skidåkare. Annars är detta en stor fördel för många. Däremot har det gynnat mig att det är en mindre stad. Man har stor möjlighet att utveckla något om man har drivkraften och idéerna. Jag är intresserad av musik och kultur och inom det området finns det mycket att tillföra och bidra med.

Har du några tips till studenter som ska/funderar på att börja plugga I i Luleå?

Gör ett medvetet val och tänk efter vad som är viktigast för dig: Program, vänner, utbud av natur eller kultur osv.