Civilingenjör i industriell ekonomi

Industriell ekonomi är en civilingenjörsutbildning som ger dig möjlighet att kombinera kunskaper inom ekonomi/management och teknik. Du har med denna kombination en helhetssyn och kan bli en brobyggare mellan renodlade tekniker och ekonomer vilket är mycket intressant inom många områden.

Du får en förmåga att snabbt sätta dig in i komplexa problem och hitta lösningar vilket gör dig till en duktig projektledare. Exempel på arbetsområden där gamla I:are återfinns efter examen är bland annat; affärsutveckling, produktutveckling, företagsledning, industriell marknadsföring, projektledning, produktionsplanering, management consulting, systemutveckling och investment banking.

Utbildningen gör dig mycket eftertraktad på arbetsmarknaden där det under många år funnits ett stort behov av civilingenjörer inom just industriell ekonomi. Enligt statistiska centralbyrån (2006) arbetar 91 % av de som läst industriell ekonomi inom den privata sektorn och medellönen är där för nyutexaminerade 27 400 respektive 31 800 kronor för kvinnor och män.

Även framtiden ser ljus ut, då alla prognoser pekar på att behovet kommer att öka än mer den kommande tiden.

Våra civilingenjörer inom industriell ekonomi från LTU är i arbetslivet uppskattade för sin goda sociala förmåga, ödmjukhet, mobilitet och goda samarbetsförmåga.

För mer information rörande utbildningsinnehåll, kurser, val och inriktningar, se länken till komplett kursplan.

Öppen ingång

Är du intresserad av teknik och naturvetenskap? Funderar du på att bli civilingenjör men känner dig osäker på vilken slags civilingenjör du vill bli? Vill du ha möjlighet att kunna välja när du ska påbörja dina studier, höst- eller vårtermin? Då är Öppen ingång rätt program för dig!

Du som väljer att läsa öppen ingång, läser under ditt första studieår grundkurser som ingår i de andra civilingenjörsprogrammen vid Luleå tekniska universitet d.v.s. matematik, fysik, ekonomi samt ett par programspecifika kurser. Under året har du möjlighet att träffa äldre studenter, studievägledare, programansvariga samt representanter för institutionerna som kan vara till hjälp för dig när du ska välja program inför år två. För att kunna fasas in i olika program kan vissa kurser behöva kompletteras efter det första året.

 

Så, om du fortfarande är i valet och kvalet mellan utbildning, är civilingenjörsprogrammet i öppen ingång det rätta valet för dig.

Är det något du undrar över eller funderar på kring utbildningen, kontakta oss gärna så ska vi försöka besvara dina frågor eller klicka här för utbildningsplaner osv.