Nolle-P

Nolleperioden beskrivs av många studenter som en av de roligaste grejerna i studentlivet. Nollningen startar vanligtvis två veckor innan ordinarie läsperiod där nya programstudenter får träffa och lära känna andra programstudenter och studenter på andra program, gamla som nya.

Hur fungerar nollningen vid LTU?

Under större delen av våren har LTU, Sektionen för industriell ekonomi, Teknologkåren och Phösarna arbetat hårt med att planera höstens aktiviteter för de nya programstudenterna. Arbetet omfattar festliga som studieförberedande aktiviteter.

Under din första dag kommer du att få träffa dina nya programkamrater och industriell ekonomis phösare. Phösare är äldre programstudenter, några börjar sitt andra år på programmet, andra har studerat längre. Deras uppgift är att finnas till, organisera och styra upp aktiviteter och se till att alla programstudenter får en riktigt bra introduktion till studentlivet.

Ordet nollning, tråkigt nog, har genom åren fått en något negativ klang på grund av att massmedia har uppmärksammat urartade incidenter på både högskole- och gymnasienivå. Vid LTU har alla inblandade jobbat hårt med att nolleperioden ska vara en trevlig och positiv upplevelse för alla.

Att delta i nolleperioden är givetvis helt frivilligt, men det är få som väljer att avstå helt eftersom den ofta beskrivs som bland det roligaste under studentlivet, vilket det är! Många av festligheterna innebär möjlighet till förtäring av alkoholhaltiga drycker medan en del av aktiviteterna är helt nyktra. Under alla aktiviteter finns det alltid alkoholfria alternativ, och vi jobbar hårt med att alla ska känna sig delaktiga och välkomna, oavsett om man väljer att avstå alkohol eller inte.

Studieförberedande aktiviteter

Under nolleperioden pågår också studieförberedande aktiviteter. Att läsa matte vid universitet är ofta en krävande sysselsättning, och LTU har därför tagit fram en förberedande kurs i matematik som både ger repetition från gymnasiematten och introduktion till den matte som du kommer att läsa under din utbildning. Kursen heter ”Överbryggningskurs i matematik”, men är ofta benämnd som ”proppen”.

Kursen, liksom alla andra aktiviteter under nollningen är frivillig, och ingår inte i din examen som civilingenjör i industriell ekonomi. Men kursen ger förutom förberedande kunskap också 3 högskolepoäng, vilket i många fall kan vara bra att ha, t.ex. om man senare under programmet hamnar på gränsen till vad CSN kräver för att låna ut pengar och ge studiestöd.

Kursen bedrivs i klassrum, och avslutas med en mindre tenta. Litteraturen är ”Mot bättre vetande i matematik”, skriven av K. Vännman m.fl. (ISBN 9789144019192). Ofta går det alldeles utmärkt att handla den begagnad av dina Phösare, eller köpa den ny vid kursstart av universitetet. Vill du vara på den helt säkra sidan kan det vara en bra idé att beställa den innan.

Phösarna kommer under sommaren att skicka ut information till alla nya programstudenter, ifall du har några funderingar innan. Annars går det utmärkt att höra av sig till oss!

Ha en fantastisk nolleperiod tillsammans med oss!