Alumnrapportknapp
Alumnrapport
Alumniverksamheten inom sektionen för industriell ekonomi finns till för att skapa ett nätverk för civilingenjörer i Industriell Ekonomi, högskoleingenjör i Miljö- och Kvalitetsmanagement och civilingenjörer i Öppen Ingång, utexaminerade från Luleå tekniska universitet.

Idag finns det runt 200 registrerade alumner i alumndatabasen och det är mycket glädjande. Naturligtvis skall vi arbeta med att få ett ännu högre medlemsantal och jobba för en större nytta och ett högre värde i att vara registrerad i databasen. Syftet med i-sektionens alumndatabas är att på ett lättsamt sätt bibehålla starka relationer mellan före detta studenter och universitet, men också skapa nya intressanta och värdefulla kontakter.

I-sektionens databas är på ringa sätt tänkt som en konkurrerande verksamhet till universitetets dito, utan vår ambition är att det skall fungera som ett komplement, så självfallet ser vi gärna att Ni även finns registrerade i universitetets centrala databas.

Databasen är skapad för er alumner och skall givetvis fungera på det sätt ni önskar, därför är vi hemskt tacksamma för alla typer av synpunkter på databasen.

Slutligen, tveka inte att höra av er om det finns några frågor, synpunkter, åsikter, funderingar eller något annat ni vill dela med er utav.